Frequently asked questions.

Frequently asked questions.

Malesuada velit et ut malesuada amet tempor velit dui. Nullam amet commodo gravida gravida.

อยากทราบราคาประเมิน?

หากคุณลูกค้าต้องการทราบราคาที่แน่นอนและให้ทางทีมสถาปัตย์ช่วยออกแบบและให้คำปรึกษา
ทางบริษัทอยากขออนุญาติส่งทีมเข้าไปเพื่อประเมินหน้างานค่ะ

หากได้ประเมินหน้างาน เราทราบข้อจำกัดของการทำงานและพื้นที่หน้างาน
ทางทีมประเมินจะสามารถให้คำปรึกษา ออกแบบให้สวยงามตามความต้องการและคิดราคาให้ถูกต้องครบถ้วนค่ะ

ทางบริษัท ” ไม่มีค่าใช้จ่ายในการประเมินหน้างาน” ( สำหรับพื้นที่ห่างไม่เกิน 25 กิโลเมตร )
หากทางคุณลูกค้าสะดวก แนะนำให้ทางทีมเข้าประเมินให้จะดีกว่าจริงๆค่ะ