เกี่ยวกับเรา

ประวัติของบริษัท รุ่งเรืองสยาม ซูมิคอน

 

  • ปี 2526 : คุณวุฒินันท์ ได้เริ่มต้นธุรกิจ พร้อมกับลูกน้องอีก 4 คน

ภายใต้กิจการที่มีชื่อว่า “ ร้านบางกอก เทรดดิ้ง ” ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์

บนถนนอุดมสุข 

  • ปี 2534ได้ย้ายสถานที่ประกอบการจากเดิมมาอยู่ที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการแล้วได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ ร้านรุ่งเรืองการช่าง ” ต่อมาได้ขยายกิจการจากร้านมาเป็น หจก.รุ่งเรืองสยามพัฒนา 
  • ปี 2545 ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็น บริษัท รุ่งเรืองสยาม ซูมิคอน จำกัด

จนถึงปัจจุบันด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

 

โดยประกอบธุรกิจ 4 ประเภทหลัก1. งานโครงสร้างหลังคาทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ไวนิลล์,Metal Sheet,D-Lite,Poly Cabonate,U-PVC

 

2. งานกระจกอลูมิเนียม ผนังอาคารกระจก ฝ้าฉาบเรียบ ผนังเบาทุกรูปแบบ


3. งานตกแต่งภายใน ( INTERIOR ) 

 

4.งานโกดังเก็บสินค้าแบบ knockdown 

 

 บริษัท รุ่งเรืองสยาม ซูมิคอน มีพนักงานกว่า 40 คน และเปิดดำเนินงาน 4 สาขา 

 

1. สำนักงานใหญ่ บริษัท รุ่งเรืองสยาม ซูมิคอน จำกัด ประกอบกิจการ บนถนนเทพารักษ์

 

2. สำนักงานสาขา ร้านม่านมู่ลี่ ประกอบกิจการ บนถนนเทพารักษ์ ( ฝั่งขาเข้า กม.12.5 )


 3. สำนักงานสาขา ร้านม่านมู่ลี่ สาขา 2 ประกอบกิจการ บนถนนศรีนครินทร์ ( หนำวัดบางปิ้ง )


4. โรงงานผลิตงานและเก็บวัสดุอุปกรณ์ ตั้งอยู่ ซอยจงศิริ ถนน คลองขุด - แพรกษา

  

วิสัยทัศน์

ทำงานเป็น เห็นปัญหา พัฒนาต่อเนื่องจากประสบการณ์ในการทำงานกว่า 30 ปี ที่พัฒนาปรับเปลี่ยนจากบทเรียนของปัญหาที่เกิดขึ้น และนำมาปรับปรุงให้เป็นนโยบายที่มีประสิทธิภาพและหนึ่งในนโยบายต่าง ๆ นั้น คือ นโยบายด้านการบริหาร ได้ยึดหลัก 3 ป. ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญใน การปฏิบัติงาน คือ

1. ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน
2. ต้องปฏิบัติงานอย่างจริงจัง และ ต่อเนื่อง
3. ต้องมีการประเมินผลทุกระยะ 6 เดือน


รับประกันความพึงพอใจ “ 2 ปี 4 ไม่ ” 

ที่บริษัท รุ่งเรืองสยามฯมอบให้กับลูกค้า คือ


2 ปี หมายถึง การรับประกันผลงาน เป็นระยะเวลา 2 ปี
4 ไม่ หมายถึง ไม่สวย ไม่ดี ไม่แข็งแรง ไม่ต้องจ่ายเงิน

 

 

Visitors: 201,675